English                       
Fogyasztók               
Orvosok                    

Napjainkban a Pycnogenol az egyik legkutatottabb természetes anyag: több mint 190 tudományos közlemény vizsgálta az utóbbi 35 évben, több mint 170 hivatkozással rendelkezik a Medline orvostudományi adatbázisban.

Referenciák

A Pycnogenol az egyik legismertebb természetes anyag: több mint 500 különböző Pycnogenol-alapú étrendkiegészítő/ kozmetikum/ funkcionális élelmiszer/ ital kapható világszerte

Pycnogenol alapú termékek

A Pycnogenol javította az egyetemi hallgatók kognitív funkcióit és vizsgaeredményeit

A jobb tanulmányi eredményre törekvő hallgatók, a hosszú ébrenlétet igénylő katonák, a szellemi leépüléstől félő idős emberek, vagy akár az egyetemi oktatók is szednek szintétikus gyógyszereket, mint pl. metilfenidátot vagy modafinilt, melyek nem mentesek a mellékhatásoktól. Egyre jobban nő az igény a természetes anyag tartalmú készítményekre, melyek megfelelő bizonyítékokkal rendelkeznek a kognitív funkciók területén.

Olasz kutatók egy megfigyeléses vizsgálat keretein belül a 8 héten át szedett Pycnogenol ® hatását tanulmányozták a kognitív funkciókra, a figyelemre és a szellemi teljesítményre egészséges egyetemi hallgatók körében.

Ötvenhárom egészséges egyetemista (18-27 évesek) kapott napi 2x50 mg Pycnogenol tablettát 8 hétig. A kontrol csoportot hasonló adottságokkal rendelkező 55 egyetemi hallgató alkotta. Mindkét csoport tagjai „átlagos” tanulmányi eredményekkel rendekeztek.

A Pycnogenol csoportban statisztikailag szignifikáns mértékben javult a figyelem, a memória, az irányító funkciók (tervezés, munkamemória, figyelem, problémamegoldó képesség, verbális érvelési készség, többfunkciós feladatok ellenőrzése, kezdeményező készség, feladatok nyomon követése), és a közérzet.

A Pycnogenol javította az egyetemi hallgatók vizsgaeerdményeit A tényleges teljesítményt az egyetemi vizsgák eredményei segítségével mérték, melyeket a vizsgálat 5.-8. hetében tettek le. A vizsgákon 0-30 pontot lehetett elérni, 18 pont alatti eredmény bukásnak számított. A sikertelen vizsgák száma a kontroll csoportban 9/84 (10,7%), a Pycnogenol csoportban 7/112 (6,2%) volt. A különbség (4,5%-pont) szignifikáns volt (P<0.043).

A Pycnogenol csoportban szignifikáns mértékben javult a vizsgaeredmény átlagértéke is a kontroll csoportéhoz képest (26,1, ill. 23,8 pont, p <0,024).

A vizsgálat jelentősége

A kognitív funkciók és a figyelem területén bekövetkezett változások értékelése nehéz, különösen egészséges emberekben. A legtöbb esetben a javulás annak köszönhető, hogy a vizsgált személyek ismerik a teszteket. Célszerűnek tűnik a változásokat valódi napi feladatok teljesítésében elért eredmények segítségévél értékelni, mint jelen tanulmányban az egyetemi vizsgákon elért pontszám.

Az olasz tanulmányban 3 paramétert vizsgáltak a 24 paraméteres hangulatvizsgáló skálából (scale24): a szorongást, az éberséget, és az elégedettséget. Mindhárom paraméter értéke javult a Pycnogenol csoportban a kiindulási értékhez, valamint a kontroll csoportéhoz képest.

Korábbi vizsgálatban a Pycnogenol kezelés javította a fizikai teljesítményt, a közérzetet, és a hangulatot osteoarthritisban szenvedő betegknél. Jelen vizsgálatban először sikerült kimutatni hasonló hatást fiatal egészséges embereknél.

Referencia:

Luzzi R és mtsai. Pycnogenol® supplementation improves cognitive function, attention and mental performance in students. Panminerva Medica 2011 Sep; 53 (3 Suppl 1): 75-82.


This free Dreamweaver template created by JustDreamweaver.com